Група за близки на хазартно зависими

Хазартната зависимост не е проблем само на самия зависим. Освен него/нея има и други засегнати и това са близките. Но те приоритетно търсят начин да помогнат на зависимия. Все пак е факт, че близките също се нуждаят от подкрепа и насоки. Затова ние от Център “Психоника” решихме да създадем група, която да осигури именно това – подкрепа за хората около зависимия човек. Целта на групата е да помага на съзависимите (близките) да преминат през трудностите, с които зависимостта е свързана.

Групата се води от психолог и консултант с личен опит. Подкрепата на най-близките и насоките към тях оказват позитивно влияние върху зависимия и начина, по който той преминава през трудното пътуване към независим живот.

Цена за участие на 1 човек – 30 лв.

Групата ще се събира всяка седмица, а първата дата за провеждане на групата е 31.03. 2023г. от 17:00 в Център “Психоника”.

Заявете предварително вашето участие на тел. 0877 05 99 97

Хазартна зависимост – работа на Рени Тренчева с нея

Как започва хазартната зависимост?

Повечето хора си мечтаят проблемите да изчезнат, но всъщност те са важни част от живота и не бива да ги игнорираме, а да разберем какво всъщност представляват, в тях се крие мъдрост. Препятствията, които ни безпокоят най-често се появяват, когато не успеем да удовлетворим основните си потребности или в следствие на травма. Когато сме наранени моментално се отдръпваме, за да не чувстваме емоциите, с които не знаем какво да правим и тук започва да се губи връзката със себе си. Тогава подсъзнанието ни се опитва да намери начин, за да удовлетвори потребността, като започваме да търсим заместител, но този заместител не може да донесе здравословно дълготрайно удовлетворяване. Истинския проблем не е самото желание и действие в играта, това е следствието от появилия се дисбаланс, поради неудовлетвореност някъде в нас.

„Пътят от хиляди мили започва с първата крачка“-Лао Дзъ

Как зависимостта влияе?

Осъзнавайки или не, хазартно зависимият изгубва една ценна част от образа за себе си, а именно неговата автентичност. Една неяснота, забравяйки за това, кой е бил преди и кой е в момента. Когато едно дете изпитва болка, която няма с кого да я сподели, а то няма ресурс за да се справи с нея, тогава идва загубата на връзка със себе си. И започва да не следва интуицията си, а да създава рискови ситуации за себе си. Когато нещо се случи не реагира на обстоятелствата, а на възприятията си за случващото се- миналото. Бягайки от неразрешените проблеми към „сигурното убежище“ на хазарта, проблема не изчезва, той все още чака. А докато се подвежда, че там е най-доброто място за момента, човек никога няма да се чувства цял, отхвърляйки своите неразрешени проблеми, а заедно с тях и себе си.

Не само проблемите от миналото чакат промяна, но продължавайки да играе, създава нови такива. Депресията се задълбочава и  преследва личността след всяка игра.

Как „слабостта“ се превръща в предимство?

„Силата да промениш света е заложена в подсъзнанието ти.“- Уилям Джеймс

Здравите и успешни хора гледат на проблемите като на предизвикателства и възможности, а не като на препятствия и спънки. Всеки е способен и има всичко необходимо да се справи с дадените препятствия, както и всеки може да задоволи най- скъпоценния си дял – душата, като действията са насочени към нещата, които го правят истински щастлив. Които са дълготрайни и след извършването им – чувството на лекота и радост остава у човека, насочвайки го към по- добро.

Отдавайки се на играта, човек използва неуморния си състезателен дух, който го насочва към необятния океан на несъзнателното, откъдето извира и потенциала на всеки от нас. В него се намира всичко случващо ни се, с придружаващите чувства. То също ни предоставя идеи за възможни решения, с които да си послужим в ситуациите, които трябва да бъдат разрешени. Ако се пренасочи това внимание от играта към вътрешното аз и намирането на възможности за развитие и пълноценност, играещият ще може да се справи с всички препятствия, които в момента изглеждат толкова непосилни. Въпроси от типа на – „Какво ми разкрива този проблем за мен самия-относно моите мисли, убеждения, действия?“, „Кои са тези потребности, които не успявам да удовлетворя?“- могат да приближат човека до промяната.

Необходимо е човек да се грижи за здравословното отношение към себе си като се опитва редовно да укрепва своята самооценка и да обича себе си, но не егоистичното „аз съм най-добрият от всички“, а приемащата обич, “аз съм добър такъв какъвто съм и не е нужно да съм нещо друго“.  Тогава промяната може да бъде възможна и да започне да открива пред борещия се, нови, още по- добри, версии на самия него.

Как изглежда промяната? – насоки към играещите, търсещи начин да спрат

„Тайната на здравето както за духа, така и за тялото не е да скърбиш за миналото, а да живееш в настоящия момент разумно.“- Буда

Без значение от преживените неуспехи, важно е какво става с настоящите мисли. Успелите и центрирани хора разчитат на своите собствени мисли и творчески идеи, които ги тласкат напред и им помагат с ежедневните предизвикателства. Ако сте открити пред себе си и си задавате въпроси, относно собствените си убеждения, постъпки, ценности, цели и начин на живот, можете да разкриете от какво всъщност имате нужда, вместо да се отдавате на временни удоволствия. Водим се лесно по вече изградените навици и схеми на действие, които някога са ни помагали, но сега ни ограничават. Колкото и добри решения да вземате, винаги може да се търси, дали все пак няма и по-добри. Техника която би могла да помогне за нови идеи, ако си представите как биха го направили хората, които Ви вдъхновяват или как провеждате разговор с тези хора и техните насоки за действие. Разнообразието, забавлението, хобитата, спокойствието, правенето на нови неща, които до сега не сте правили също са стимулатори за нови идеи. Няма как да разберете какви възможности ви очакват, ако не ги търсите.

Рени Тренчева – магистър психолог

Сертификационен курс “Работа с хазартна зависимост” за специалисти


СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС “Работа с хазартна зависимост” одобрен и сертифициран от Европейската Асоциация по Приложна Психология (ЕААР)

„Психоника“ е първият център в България, който развива специализирана дейност, свързана с терапевтична помощ за хазартно зависими. Екипът ни от специалисти е оглавен от д-р Десислава Безинска – Шеинкова. Тя подготвя и изгражда екип, с който да развива дейността си. Техниките, които използваме са помогнали на много хора да се преборят с тази трудна за работа зависимост, което ни подтикна да създадем програма, по която наши колеги да бъдат обучавани в спецификите на работа с тази зависимост.

За кого е предназначен този курс?

Обучителният курс “Работа с хазартна зависимост” е предназначен за психолози и специалисти (социални работници, терапевти и др.), работещи в областта на терапията със зависими. Основната цел е да им се предоставят по-задълбочени познания и нови умения в областта на терапията на хазартната зависимост и психологическата подкрепа.

Структура на курса:

Курсът се състои от 160 часа, разпределени в 11 модула: 10 теоретични и 1 практически.

Теоретичните модули се състоят от 12 учебни часа всеки.

Всеки модул обхваща различни теми, обяснени подробно и дискутирани от участниците в курса. Последните два часа от всеки теоретичен модул (общо 20 часа) ще бъдат отделени за участниците да преминат през предоставените материали и да подготвят въпроси за началото на следващия модул. Това е необходимо, за да се изчистят всички неясноти, преди да участниците да преминат към следващата тема. Практическият модул е ​​разделен на 10 части. Във всяка част участниците трябва да използват конкретен инструмент и да придобият знания за предназначението и ползването на този инструмент. Ще разберат как работи и кога точно трябва да се използва. Освен това практическият модул включва участие в групова сесия и семинар за близки на зависими.

Всички участници ще могат да се присъединят към групите, за да се запознаят с начина на работа и да се срещнат с хора с хазартна зависимост. Те, също така, ще посещават семинари и ще могат да наблюдават отблизо проблемите на близките на хора с хазартна зависимост и как преживяват борбата на своите близки. Курсът завършва със себерефлексия в последния практически модул – всеки участник описва собствения си опит по време на курса и го обсъжда с групата.

Водещи на курса:

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – психолог, специалист по хазартна зависимост

Ива Пачавурова – психолог, специалист по детска психология

Пристрастяването към хазарта е свързана и с преживявания в детството. Ето защо е важно в теоретичната част да се включи професионалист от областта на детската психология, за да могат участниците пълно и ясно да разберат феномените, свързани с детството. Този професионалист е Ива Пачавурова.

МОДУЛИ

1 – Описание на хазартната зависимост

 • Що е то зависимост?
 • Разлики между хазартната и останалите зависимости
 • Видове хазартна зависимост
 • Казиното, залогът, играта
 • Биологично обяснение на зависимостта
 • Психологично обяснение на зависимостта
 • Значението на парите

2 – Характерови особености на хазартно зависимата личност

 • Характеристики на хазартно зависимият мъж
 • Характеристики на хазартно зависимата жена
 • Бързите играчи
 • Емоционална сфера – липса на емоции и описание за тях
 • Вреди от зависимостта

3 – Съзависими

 • Семейни взаимоотношения
 • Отношения с партньора
 • Братя и сестри, които също са зависими
 • Описание на майката
 • Описание на бащата
 • Държание на съзависимите преди осъзнаване на проблема
 • Препоръчително държание на съзависимите след осъзнаване на проблема

4 – Етапи на осъзнаване на зависимостта

 • Отрицание
 • Разочарование
 • Изтощение
 • Отчаяние
 • Приемане
 • Искане на помощ

5 – Работа с хазартно зависим

 • Обяснение на ситуацията и същината на хазартната зависимост
 • Установяване на вида зависимост и извеждане на извод от къде е тръгнала
 • Установяване на стресови теми за хазартно зависимият
 • Даване на задачи за самостоятелна работа и проследяване на изпълнението им
 • Позитивен подход
 • Работа с емоциите
 • Начин на говорене с хазартно зависим

6 – Допълнителни ресурси за справяне със зависимостта

 • Ролята на психолога
 • Видове дейности извън психотерапията при хазартна зависимост – К9-терапия, терапия с коне, спорт, хоби
 • Създаване на цел
 • Биофийдбек – стрес анализ и игри за преодоляване на тревожността

7 – Страх

 • Установяване на страховете
 • Роля на страха
 • Списък на собствените успехи
 • Прошката
 • Карта на желанията
 • Страхът от смъртта

8 – Рамките

 • Рамката на родителя
 • Рамката на зависимият
 • Рамката на „отговорният възрастен“

9 – Апаратни методики

 • Ползата от Биофийдбек
 • Ползата от А.В.У. апарати
 • Ползата от ЕЕГ неврофийдбек
 • Демонстрация на работа с апаратура

10 – Връзка между други зависимости и хазарта

• Определяне на водещата зависимост за човек с повече от една зависимост;

• Преглед на случаи с хора с повече от една зависимост;

• Препоръки към клиент с друга водеща зависимост;

• Работа с близки на хора с повече от една зависимост;

• Пристрастеността към компютърните игри като предразполагащ фактор за пристрастяване към хазарта;

11 – Ресурси за практическа работа по описаните теми. Формат на провеждане на активностите: Самостоятелно; В двойки по научаване; В менторски процес заедно с един от фасилитаторите на тренинга.  

 • Бланка за провеждане на първа сесия с хазартно зависим
 • Бланка за следващи срещи с хазартно зависим
 • Бланка – инвентаризация на средствата
 • Бланка – инвентаризация на чувствата
 • Бланка – план за връщане на парите
 • Бланка – карта на желанията
 • Бланка – списък на идеалния партньор
 • Бланка – списък 10+ и 10-
 • Участие в група

12. Себерефлексия на участниците – 7 часа

13. Супервизия – 3 часа

Език: Курсът се провежда на български език, всички предоставени в него материали са на български език.

Форма на курса: Хибридна форма на обучение, която включва групови сесии лице в лице, както и групови и индивидуални сесии, провеждани онлайн.

Изпит и оценка:

Изпитът се провежда в края на описания курс. Състои се от три части:

1. Първата част включва изпит с 30 въпроса, всеки с три варианта на отговор и само един верен вариант. Минималният брой отговори на въпросите, които обучаемият трябва да даде на теста е 21. Ако не могат да го направят, не се допускат до следващия етап.

2. Прослушване на запис на терапевтична сесия или провеждане на обучителна сесия или предоставяне на сценарий от терапевтична сесия. Оценява се дали кандидатът е усвоил необходимия набор от умения за прилагане на теоретичната рамка, преподавана в курса.

3. Интервю – разговор, който има за цел да провери мотивацията на обучаемия и да го подготви за следващите предизвикателства. В края на интервюто те се съгласяват да спазват етичния кодекс на EAAP и подписват декларация, че ще го направят.

Всеки етап от изпита може да бъде посетен от представител на Комисията по акредитация на EAAP.

Супервизия:

Програмата включва и индивидуална супервизия, която е безплатна за 3 месеца след края на курса или (3 сесии).

Тогава супервизията се осъществява под формата на интервизия (група) веднъж месечно и е доброволна.

Супервизията се осъществява от: д-р Десислава Безинска-Шеинкова

Курсът се води от: д-р Десислава Безинска-Шеинкова (пълноправен член на EAAP) и Ива Пачавурова (ко-обучител).

Дати:

Начало на курса: ПРЕДСТОИ

Обученията ще бъдат съботно-неделни.

Курсът е в 3 части – 1 – теория; 2 – практика; 3 – практика в групи и семинари, себерефлексия и подготовка за изпитна част. След това има изпит. Всеки от участниците, успешно издържал изпитната част получава сертификат от Европейската Асоциация по Приложна Психология (ЕААР) https://eaap-eu.com/

Определение за хазарт и данни за хазартно зависимите

Всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залога, e хазарт.
Видове хазартни игри:

 • Тото, лото, билетчета (“мек хазарт”)
 • Рулетка, блек-джек, покер, ротативки, бинго
 • Спортни залози, конни надбягвания
 • Онлайн залагания

(http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/zavisimosti/hazart-i-hazartna-zavisimost/)

Американският класификатор DSM-V (Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства, пета ревизия) посочва 9 критерия за определяне на един човек като хазартно зависим и разделят зависимостта на лека, умерена и тежка.

По данни на Националната линия за наркотиците, алкохола и хазарта https://www.drugsinfo-bg.org/ – през последните години рязко се е повишил процентът на хората, които се обаждат за хазартен проблем.

Това е най-трудната за лечение зависимост, защото е най-трудна за установяване.  Няма мирис или друг външен белег. Хазартно зависимите лъжат, крият се и са много изобретателни в измислянето на начини да си намерят пари за залог. Но най-страшното при тази зависимост са суицидните мисли (мисли за самоубийство). Поне половината от зависимите са имали подобни мисли, но по-лошото е, че около 20 % от тях са правили и реален опит за самоубийство. За съжаление доста от тях и успешни.

Ако ваш близък е зависим – побързайте! Не чакайте да стане твърде късно! Чувството за вина може да го погуби!

Полезни връзки

Възможност за индивидуална работа, а при желание – сформиране на група за работа със зависими от хазарта.

Полезни връзки:

Национална линия за зависими от алкохол, наркотици и хазарт

Тест за оценка на пристрастеността към хазартните игри

Инвентаризация на средствата

Първата стъпка в трудното пътуване към “вече не залагам”, всъщност е да видите със собствените си очи измеренията на случващото се. Обичайно всички зависими казват “Аз знам колко съм изгубил – спомням си всичко!”, но когато ги помоля да направят тази простичка инвентаризация на средствата… нещата малко се променят. В нея ясно се вижда точната ситуация във финансово отношение.

Не се бавете и започнете от тази стъпка!

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВАТА изтеглете от ТУК.