Инвентаризация на средствата

Преди да се заемете сериозно с отказване от хазарта, най-напред трябва да си дадете ясна сметка защо го правите. Ако нямате правилният мотив, то няма да постигнете никакъв успех…