Определение за хазарт и данни за хазартно зависимите

Всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залога, e хазарт. Ако ваш близък е зависим – побързайте! Не чакайте да стане твърде късно! Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – психолог