Сертификационен курс “Работа с хазартна зависимост” за специалисти


СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС “Работа с хазартна зависимост” одобрен и сертифициран от Европейската Асоциация по Приложна Психология (ЕААР)

„Психоника“ е първият център в България, който развива специализирана дейност, свързана с терапевтична помощ за хазартно зависими. Екипът ни от специалисти е оглавен от д-р Десислава Безинска – Шеинкова. Тя подготвя и изгражда екип, с който да развива дейността си. Техниките, които използваме са помогнали на много хора да се преборят с тази трудна за работа зависимост, което ни подтикна да създадем програма, по която наши колеги да бъдат обучавани в спецификите на работа с тази зависимост.

За кого е предназначен този курс?

Обучителният курс “Работа с хазартна зависимост” е предназначен за психолози и специалисти (социални работници, терапевти и др.), работещи в областта на терапията със зависими. Основната цел е да им се предоставят по-задълбочени познания и нови умения в областта на терапията на хазартната зависимост и психологическата подкрепа.

Структура на курса:

Курсът се състои от 160 часа, разпределени в 11 модула: 10 теоретични и 1 практически.

Теоретичните модули се състоят от 12 учебни часа всеки.

Всеки модул обхваща различни теми, обяснени подробно и дискутирани от участниците в курса. Последните два часа от всеки теоретичен модул (общо 20 часа) ще бъдат отделени за участниците да преминат през предоставените материали и да подготвят въпроси за началото на следващия модул. Това е необходимо, за да се изчистят всички неясноти, преди да участниците да преминат към следващата тема. Практическият модул е ​​разделен на 10 части. Във всяка част участниците трябва да използват конкретен инструмент и да придобият знания за предназначението и ползването на този инструмент. Ще разберат как работи и кога точно трябва да се използва. Освен това практическият модул включва участие в групова сесия и семинар за близки на зависими.

Всички участници ще могат да се присъединят към групите, за да се запознаят с начина на работа и да се срещнат с хора с хазартна зависимост. Те, също така, ще посещават семинари и ще могат да наблюдават отблизо проблемите на близките на хора с хазартна зависимост и как преживяват борбата на своите близки. Курсът завършва със себерефлексия в последния практически модул – всеки участник описва собствения си опит по време на курса и го обсъжда с групата.

Водещи на курса:

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – психолог, специалист по хазартна зависимост

Ива Пачавурова – психолог, специалист по детска психология

Пристрастяването към хазарта е свързана и с преживявания в детството. Ето защо е важно в теоретичната част да се включи професионалист от областта на детската психология, за да могат участниците пълно и ясно да разберат феномените, свързани с детството. Този професионалист е Ива Пачавурова.

МОДУЛИ

1 – Описание на хазартната зависимост

 • Що е то зависимост?
 • Разлики между хазартната и останалите зависимости
 • Видове хазартна зависимост
 • Казиното, залогът, играта
 • Биологично обяснение на зависимостта
 • Психологично обяснение на зависимостта
 • Значението на парите

2 – Характерови особености на хазартно зависимата личност

 • Характеристики на хазартно зависимият мъж
 • Характеристики на хазартно зависимата жена
 • Бързите играчи
 • Емоционална сфера – липса на емоции и описание за тях
 • Вреди от зависимостта

3 – Съзависими

 • Семейни взаимоотношения
 • Отношения с партньора
 • Братя и сестри, които също са зависими
 • Описание на майката
 • Описание на бащата
 • Държание на съзависимите преди осъзнаване на проблема
 • Препоръчително държание на съзависимите след осъзнаване на проблема

4 – Етапи на осъзнаване на зависимостта

 • Отрицание
 • Разочарование
 • Изтощение
 • Отчаяние
 • Приемане
 • Искане на помощ

5 – Работа с хазартно зависим

 • Обяснение на ситуацията и същината на хазартната зависимост
 • Установяване на вида зависимост и извеждане на извод от къде е тръгнала
 • Установяване на стресови теми за хазартно зависимият
 • Даване на задачи за самостоятелна работа и проследяване на изпълнението им
 • Позитивен подход
 • Работа с емоциите
 • Начин на говорене с хазартно зависим

6 – Допълнителни ресурси за справяне със зависимостта

 • Ролята на психолога
 • Видове дейности извън психотерапията при хазартна зависимост – К9-терапия, терапия с коне, спорт, хоби
 • Създаване на цел
 • Биофийдбек – стрес анализ и игри за преодоляване на тревожността

7 – Страх

 • Установяване на страховете
 • Роля на страха
 • Списък на собствените успехи
 • Прошката
 • Карта на желанията
 • Страхът от смъртта

8 – Рамките

 • Рамката на родителя
 • Рамката на зависимият
 • Рамката на „отговорният възрастен“

9 – Апаратни методики

 • Ползата от Биофийдбек
 • Ползата от А.В.У. апарати
 • Ползата от ЕЕГ неврофийдбек
 • Демонстрация на работа с апаратура

10 – Връзка между други зависимости и хазарта

• Определяне на водещата зависимост за човек с повече от една зависимост;

• Преглед на случаи с хора с повече от една зависимост;

• Препоръки към клиент с друга водеща зависимост;

• Работа с близки на хора с повече от една зависимост;

• Пристрастеността към компютърните игри като предразполагащ фактор за пристрастяване към хазарта;

11 – Ресурси за практическа работа по описаните теми. Формат на провеждане на активностите: Самостоятелно; В двойки по научаване; В менторски процес заедно с един от фасилитаторите на тренинга.  

 • Бланка за провеждане на първа сесия с хазартно зависим
 • Бланка за следващи срещи с хазартно зависим
 • Бланка – инвентаризация на средствата
 • Бланка – инвентаризация на чувствата
 • Бланка – план за връщане на парите
 • Бланка – карта на желанията
 • Бланка – списък на идеалния партньор
 • Бланка – списък 10+ и 10-
 • Участие в група

12. Себерефлексия на участниците – 7 часа

13. Супервизия – 3 часа

Език: Курсът се провежда на български език, всички предоставени в него материали са на български език.

Форма на курса: Хибридна форма на обучение, която включва групови сесии лице в лице, както и групови и индивидуални сесии, провеждани онлайн.

Изпит и оценка:

Изпитът се провежда в края на описания курс. Състои се от три части:

1. Първата част включва изпит с 30 въпроса, всеки с три варианта на отговор и само един верен вариант. Минималният брой отговори на въпросите, които обучаемият трябва да даде на теста е 21. Ако не могат да го направят, не се допускат до следващия етап.

2. Прослушване на запис на терапевтична сесия или провеждане на обучителна сесия или предоставяне на сценарий от терапевтична сесия. Оценява се дали кандидатът е усвоил необходимия набор от умения за прилагане на теоретичната рамка, преподавана в курса.

3. Интервю – разговор, който има за цел да провери мотивацията на обучаемия и да го подготви за следващите предизвикателства. В края на интервюто те се съгласяват да спазват етичния кодекс на EAAP и подписват декларация, че ще го направят.

Всеки етап от изпита може да бъде посетен от представител на Комисията по акредитация на EAAP.

Супервизия:

Програмата включва и индивидуална супервизия, която е безплатна за 3 месеца след края на курса или (3 сесии).

Тогава супервизията се осъществява под формата на интервизия (група) веднъж месечно и е доброволна.

Супервизията се осъществява от: д-р Десислава Безинска-Шеинкова

Курсът се води от: д-р Десислава Безинска-Шеинкова (пълноправен член на EAAP) и Ива Пачавурова (ко-обучител).

Дати:

Начало на курса: ПРЕДСТОИ

Обученията ще бъдат съботно-неделни.

Курсът е в 3 части – 1 – теория; 2 – практика; 3 – практика в групи и семинари, себерефлексия и подготовка за изпитна част. След това има изпит. Всеки от участниците, успешно издържал изпитната част получава сертификат от Европейската Асоциация по Приложна Психология (ЕААР) https://eaap-eu.com/