Контакти

Можете да се свържете с д-р Десислава Безинска-Шеинкова – психолог и специалист по хазартна зависимост или с Група за помощ и взаимопомощ във Фейсбук.

Изпратете съобщение