Определение за хазарт и данни за хазартно зависимите

Всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залога, e хазарт. Ако ваш близък е зависим – побързайте! Не чакайте да стане твърде късно! Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – психолог

Инвентаризация на средствата

Преди да се заемете сериозно с отказване от хазарта, най-напред трябва да си дадете ясна сметка защо го правите. Ако нямате правилният мотив, то няма да постигнете никакъв успех…