Сертификационен курс „Работа с хазартна зависимост“ за специалисти


СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС „Работа с хазартна зависимост“ одобрен и сертифициран от Европейската Асоциация по Приложна Психология (ЕААР)

„Психоника“ е първият център в България, който развива специализирана дейност, свързана с терапевтична помощ за хазартно зависими. Екипът ни от специалисти е оглавен от д-р Десислава Безинска – Шеинкова. Тя подготвя и изгражда екип, с който да развива дейността си. Техниките, които използваме са помогнали на много хора да се преборят с тази трудна за работа зависимост, което ни подтикна да създадем програма, по която наши колеги да бъдат обучавани в спецификите на работа с тази зависимост.

За кого е предназначен този курс?

Обучителният курс „Работа с хазартна зависимост“ е предназначен за психолози и специалисти (социални работници, терапевти и др.), работещи в областта на терапията със зависими. Основната цел е да им се предоставят по-задълбочени познания и нови умения в областта на терапията на хазартната зависимост и психологическата подкрепа.

Структура на курса:

Курсът се състои от 160 часа, разпределени в 11 модула: 10 теоретични и 1 практически.

Теоретичните модули се състоят от 12 учебни часа всеки.

Всеки модул обхваща различни теми, обяснени подробно и дискутирани от участниците в курса. Последните два часа от всеки теоретичен модул (общо 20 часа) ще бъдат отделени за участниците да преминат през предоставените материали и да подготвят въпроси за началото на следващия модул. Това е необходимо, за да се изчистят всички неясноти, преди да участниците да преминат към следващата тема. Практическият модул е ​​разделен на 10 части. Във всяка част участниците трябва да използват конкретен инструмент и да придобият знания за предназначението и ползването на този инструмент. Ще разберат как работи и кога точно трябва да се използва. Освен това практическият модул включва участие в групова сесия и семинар за близки на зависими.

Всички участници ще могат да се присъединят към групите, за да се запознаят с начина на работа и да се срещнат с хора с хазартна зависимост. Те, също така, ще посещават семинари и ще могат да наблюдават отблизо проблемите на близките на хора с хазартна зависимост и как преживяват борбата на своите близки. Курсът завършва със себерефлексия в последния практически модул – всеки участник описва собствения си опит по време на курса и го обсъжда с групата.

Водещи на курса:

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – психолог, специалист по хазартна зависимост

Ива Пачавурова – психолог, специалист по детска психология

Пристрастяването към хазарта е свързана и с преживявания в детството. Ето защо е важно в теоретичната част да се включи професионалист от областта на детската психология, за да могат участниците пълно и ясно да разберат феномените, свързани с детството. Този професионалист е Ива Пачавурова.

МОДУЛИ

1 – Описание на хазартната зависимост

 • Що е то зависимост?
 • Разлики между хазартната и останалите зависимости
 • Видове хазартна зависимост
 • Казиното, залогът, играта
 • Биологично обяснение на зависимостта
 • Психологично обяснение на зависимостта
 • Значението на парите

2 – Характерови особености на хазартно зависимата личност

 • Характеристики на хазартно зависимият мъж
 • Характеристики на хазартно зависимата жена
 • Бързите играчи
 • Емоционална сфера – липса на емоции и описание за тях
 • Вреди от зависимостта

3 – Съзависими

 • Семейни взаимоотношения
 • Отношения с партньора
 • Братя и сестри, които също са зависими
 • Описание на майката
 • Описание на бащата
 • Държание на съзависимите преди осъзнаване на проблема
 • Препоръчително държание на съзависимите след осъзнаване на проблема

4 – Етапи на осъзнаване на зависимостта

 • Отрицание
 • Разочарование
 • Изтощение
 • Отчаяние
 • Приемане
 • Искане на помощ

5 – Работа с хазартно зависим

 • Обяснение на ситуацията и същината на хазартната зависимост
 • Установяване на вида зависимост и извеждане на извод от къде е тръгнала
 • Установяване на стресови теми за хазартно зависимият
 • Даване на задачи за самостоятелна работа и проследяване на изпълнението им
 • Позитивен подход
 • Работа с емоциите
 • Начин на говорене с хазартно зависим

6 – Допълнителни ресурси за справяне със зависимостта

 • Ролята на психолога
 • Видове дейности извън психотерапията при хазартна зависимост – К9-терапия, терапия с коне, спорт, хоби
 • Създаване на цел
 • Биофийдбек – стрес анализ и игри за преодоляване на тревожността

7 – Страх

 • Установяване на страховете
 • Роля на страха
 • Списък на собствените успехи
 • Прошката
 • Карта на желанията
 • Страхът от смъртта

8 – Рамките

 • Рамката на родителя
 • Рамката на зависимият
 • Рамката на „отговорният възрастен“

9 – Апаратни методики

 • Ползата от Биофийдбек
 • Ползата от А.В.У. апарати
 • Ползата от ЕЕГ неврофийдбек
 • Демонстрация на работа с апаратура

10 – Връзка между други зависимости и хазарта

• Определяне на водещата зависимост за човек с повече от една зависимост;

• Преглед на случаи с хора с повече от една зависимост;

• Препоръки към клиент с друга водеща зависимост;

• Работа с близки на хора с повече от една зависимост;

• Пристрастеността към компютърните игри като предразполагащ фактор за пристрастяване към хазарта;

11 – Ресурси за практическа работа по описаните теми. Формат на провеждане на активностите: Самостоятелно; В двойки по научаване; В менторски процес заедно с един от фасилитаторите на тренинга.  

 • Бланка за провеждане на първа сесия с хазартно зависим
 • Бланка за следващи срещи с хазартно зависим
 • Бланка – инвентаризация на средствата
 • Бланка – инвентаризация на чувствата
 • Бланка – план за връщане на парите
 • Бланка – карта на желанията
 • Бланка – списък на идеалния партньор
 • Бланка – списък 10+ и 10-
 • Участие в група

12. Себерефлексия на участниците – 7 часа

13. Супервизия – 3 часа

Език: Курсът се провежда на български език, всички предоставени в него материали са на български език.

Форма на курса: Хибридна форма на обучение, която включва групови сесии лице в лице, както и групови и индивидуални сесии, провеждани онлайн.

Изпит и оценка:

Изпитът се провежда в края на описания курс. Състои се от три части:

1. Първата част включва изпит с 30 въпроса, всеки с три варианта на отговор и само един верен вариант. Минималният брой отговори на въпросите, които обучаемият трябва да даде на теста е 21. Ако не могат да го направят, не се допускат до следващия етап.

2. Прослушване на запис на терапевтична сесия или провеждане на обучителна сесия или предоставяне на сценарий от терапевтична сесия. Оценява се дали кандидатът е усвоил необходимия набор от умения за прилагане на теоретичната рамка, преподавана в курса.

3. Интервю – разговор, който има за цел да провери мотивацията на обучаемия и да го подготви за следващите предизвикателства. В края на интервюто те се съгласяват да спазват етичния кодекс на EAAP и подписват декларация, че ще го направят.

Всеки етап от изпита може да бъде посетен от представител на Комисията по акредитация на EAAP.

Супервизия:

Програмата включва и индивидуална супервизия, която е безплатна за 3 месеца след края на курса или (3 сесии).

Тогава супервизията се осъществява под формата на интервизия (група) веднъж месечно и е доброволна.

Супервизията се осъществява от: д-р Десислава Безинска-Шеинкова

Курсът се води от: д-р Десислава Безинска-Шеинкова (пълноправен член на EAAP) и Ива Пачавурова (ко-обучител).

Дати:

Начало на курса: 01.10.2022 г.

Обученията ще бъдат съботно-неделни.

Курсът е в 3 части – 1 – теория; 2 – практика; 3 – практика в групи и семинари, себерефлексия и подготовка за изпитна част. След това има изпит. Всеки от участниците, успешно издържал изпитната част получава сертификат от Европейската Асоциация по Приложна Психология (ЕААР) https://eaap-eu.com/

Цени:

Обща цена на курса – 1400 лв.

Цена на части: Първа част: 600 лв. Втора част: 400 лв. Трета част: 400 лв.

При заплащане цената на целия курс преди 15.09.2022 г. получавате отстъпка 20 % и заплащате – 1120 лв.

Заплащането се извършва по банков път преди започване на съответната част и платежното се предоставя при започване на обучението.

Банкови детайли:

БАНКА: Fibank ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG71FINV91501017538257

BIC/SWIFT: FINVBGSF

Семинари за близки на хазартно зависими

Всяка една игра (тото, лото, рулетка, блек-джек, покер, ротативки, бинго, евро футбол, конни надбягвания, онлайн залагания и други), при която залог може да доведе до печалба или загуба, се нарича хазарт. Повечето хора поне веднъж в живота си са пускали тото, или са си купували лотарийни билетчета, ходили са на казино за развлечение или са изпробвали късмета си в онлайн залагания. Кога обаче безобидното разведряване се превръща в сериозна патология, водеща до хазартна зависимост, която не следва да се подценява?
Какво представлява хазартната зависимост?
Хазартната зависимост се квалифицира като патологично разстройство, при което се проявяват неконтролируеми залагания, преминаващи границата на социално-приемливата активност. Проблемът с хазарта води до сериозни последици за личността и живота на зависимия. Хората, които са изправени пред хазартната зависимост могат да загубят всичките си спестявания, приятели, близки, семейство, дори да се въвлекат в престъпни дейности с цел да набавят паричните суми, от които се нуждаят, за да „поддържат“ хазартната си зависимост.
Хазартната зависимост се различава изключително от останалите зависимости , тъй като пристрастяването не е към вещество или субстанция. Трудна за откриване и диагностика, хазартната зависимост неусетно се загнездва в съзнанието на засегнатия и последствията обикновено са доста сериозни.
Обикновено хазартно зависимите са добродушни, интелигентни, успели хора, готови да помагат на всички, за всичко. Проблемът с хазарта се развива тихомълком, често години наред, и трудно се идентифицира и квалифицира. 
Семинари за хазартна зависимост в център „Психоника“
Център „Психоника“ е първият по рода си център в България за работа с хазартна зависимост. Основателката и главен психолог на „Психоника“ – д-р Десислава Безинска – Шеинкова, притежава богат опит в работата с хазартна зависимост, на базата, на който разработва собствен метод за справяне с проблема – хазарт. Развива дейността си, като обучава и подготвя нейни колеги и съмишленици в лечението на хазартната зависимост.
Ние от център „Психоника“ знаем, че човек без близки, е като дърво без корени. Поради тази причина, веднъж месечно организираме семинари за близки на хазартно зависими (родители, роднини, приятели, съпрузи, гаджета и други). Те имат за цел да внесат малко светлина по казуса с хазартната зависимост, да дадат насоки за помощ на хазартно зависими, да помогнат на близките, които са засегнати да възприемат и да се справят със ситуацията, в която са въвлечени. По време на семинарите е предвидено и време за свободна дискусия, през което можете да задавате въпроси за всичко, което Ви вълнува, свързано с хазартната зависимост и да получите професионални насоки от добър психолог.
„Най-добрият начин да проектираме бъдещето, е да живеем правилно настоящето.“ Хорхе Ливрага
Отворете очи за бъдещето!
Присъствие с предварително записване. Следващ безплатен семинар – 07.08.2022г. от 11:00
За повече информация: 0877059997

Групи за помощ и взаимопомощ при хазартно зависими

Забележителният и всестранно развит психолог Елиът Арънсън квалифицира човека като „социално животно“. Истината е, че не сме създадени да сме „вълци единаци“.  И най-самостоятелните и силните сред нас имат нужда от приятелска прегръдка или рамо, на което да се опрат. Тази необходимост се усеща особено когато човек е изправен пред дадена трудност  или проблем. Тогава подкрепата, и то от хора в сходна ситуация и професионалисти е наистина безценна и може да ни даде нова перспектива!
Именно в такива ситуации групите за помощ и взаимопомощ са изключително полезни. В център „Психоника“ организираме такива групи за хазартно зависими. Срещите се водят от добър психолог в град София. Ако сте изправени пред тази зависимост, то групите за подкрепа, помощ  и взаимопомощ могат да са ви от значителна полза, за да не преминавате през тези трудности сами. 
Какво представлява групата за помощ и взаимопомощ за хазартно зависими?Групата за помощ и взаимопомощ при хазартно зависими обединява хора, споделящи общ проблем, а именно – проблемът с хазарта.  Това мероприятие дава възможност за споделяне на опит, чувства, емоции, получаване на подкрепа и различна перспектива, стратегии за справяне и други.  Повечето хора, участващи в групи за помощ и взаимопомощ дават положителна обратна връзка. Споделят, че се чувстват по-уверени, по-спокойни и намират групите за ценен източник на подкрепа, безопасни и доверени отношения. Считат ги за мощен инструмент при справянето със съответния казус.
Сигурността, обмяната на опит и професионалната консултация от добър психолог в една такава група съдействат за получаването на емоционалната подкрепа, от която има нужда един хазартно зависим.
В едно защитено и безопасно пространство, всеки може да сподели каквото пожелае, без да бъде осъждан, и да получи съвет за овладяване на хазартната зависимост и то оставайки анонимен.
Каква е структурата на групите за помощ и взаимопомощ?
Групата се сформира от хора със сходни казуси, обикновено между 5 и 10 човека, като срещите се провеждат веднъж седмично и се водят от психолог. След сформирането на групата, на база участниците в нея се оформят и целите, и задачите на заниманията. Всяка една група за помощ при хазартна зависимост е различна и зависи изцяло от хората в нея.
Продължителността, начина и структурата на самите занимания варират, и отново са индивидуални, според нуждите на взелите участие в нея. По време на среща могат да се провеждат дискусии, игри, занимания по двойки, на по-малки групи/отбори и други.
Групите за помощ и взаимопомощ за хазартно зависими на център „Психоника“
Д-р Десислава Безинска – Шеинкова е основател и главен психолог на център „Психоника“. Нейният дългогодишен опит в областта на терапевтичния дял на психологията, и особено работата с хазартна зависимост й помагат да изгради собствен метод за справяне с този казус. Нашият център не следва заучени стъпки и всеизвестни програми. Ние гледаме напред в бъдещето и се стремим да работим както ефективно, така и иновативно.
Ползите от групи за помощ и взаимопомощ за хазартно зависими:

 • Запознанства и контакти между хора със сходни проблеми;
 • Обменяне на ценен опит и съвети;
 • Създаване на усещане за принадлежност;
 • Консултации с добър психолог;
 • Спокойна и защитена среда;
 • Намаляване на стрес, тревожност, депресия, умора и други;
 • Открито и честно изказване на чувства и емоции;
 • Споделяне на проблеми и страхове;
 • Подобряване уменията за справяне с предизвикателства;
 • Намиране и стимулиране на мотивация;
 • Придобиване на чувство за контрол и надежда;
 • Обогатяване на разбирането и осъзнаването на проблема;
 • Получаване на полезна информация и техники за справяне с хазартната зависимост.

Началото на едно приключение – да надделеем над хазартната зависимост!Когато излизаме от зоната си на комфорт, неминуемо изпитваме притеснения. Всяко начало е трудно. Но направите ли първата крачка, плавно всичко си идва на мястото, и в един момент осъзнавате колко дълъг и ползотворен път сте изминали. Групите за помощ и взаимопомощ при хазартна зависимост ще ви помогнат да преоткриете себе си, да правите малки, но сигурни крачки, и с всеки изминал ден да се справяте и да се чувствате все по-добре! Не позволявайте на хазартната зависимост да Ви води!
„И най-дългото пътуване в живота започва с една единствена стъпка” – Лао Дзъ
Започнете сега!
Отворете очи за бъдещето!
Очакваме ви всяка Неделя от 15:00 ч. (Само с предварително записване)
За повече информация и записване: 0877059997

Самопомощ при хазартна зависимост

Играта започва на шега. Обикновено отиваш с приятел в казиното, за да си пробвате късмета и след това отново, отново, а накрая дори не ти е нужен приятел – просто отиваш.
Хазартно зависимият казва, че той не иска да играе, но сякаш някой друг влиза в тялото му и отива в залата, а като излезе от там отново е самият той и съжалява за стореното. Този друг човек, всъщност пак си ти , но тук трябва да се направи едно уточнение – не отиваш със съзнанието си, а воден от твоето непримиримо несъзнавано.
Но какво да направиш, за да се справиш с този твой несъзнателен „АЗ“?
Сам няма да можеш! Изчел си всички форуми, търсил си видеа в youtube.com, чел си български и други статии и книги, но… нищо. Като първа и най-важна стъпка – признай на всички близки за проблема, защото тайната прави желанието за игра още по-силно. След това си направи инвентаризация на средствата. Стъпка 3 – дай си личните документи у накой близък и не ги взимай при никакви обстоятелства. Това са най-важните три неща, с които да започнеш своята вътрешна промяна. Оттук нататък следва най-трудното – вземи решение! Наистина ли искаш да се откажеш или го правиш за някого? Ако наистина искаш да се откажеш – напиши на един лист твоята вътрешна истинска причина да спреш (а това никога не са парите и дълговете, нито мама и гаджето). След това потърси психолог и започни да работиш над себе си. Аз работя от години с тази зависимост и знам, че това е пътят.
Коя съм аз? Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – https://psiholog-blagoevgrad.com/Но ако го правиш заради някого – гарантирам ти, че ти всъщност не искаш да се откажеш и е време да спреш да четеш. Само силният може да признае слабостта си! Помисли си, ти какъв си?

Определение за хазарт и данни за хазартно зависимите

Всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залога, e хазарт.
Видове хазартни игри:

 • Тото, лото, билетчета (“мек хазарт”)
 • Рулетка, блек-джек, покер, ротативки, бинго
 • Спортни залози, конни надбягвания
 • Онлайн залагания

(http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/zavisimosti/hazart-i-hazartna-zavisimost/)

Американският класификатор DSM-V (Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства, пета ревизия) посочва 9 критерия за определяне на един човек като хазартно зависим и разделят зависимостта на лека, умерена и тежка.

По данни на Националната линия за наркотиците, алкохола и хазарта https://www.drugsinfo-bg.org/ – през последните години рязко се е повишил процентът на хората, които се обаждат за хазартен проблем.

Това е най-трудната за лечение зависимост, защото е най-трудна за установяване.  Няма мирис или друг външен белег. Хазартно зависимите лъжат, крият се и са много изобретателни в измислянето на начини да си намерят пари за залог. Но най-страшното при тази зависимост са суицидните мисли (мисли за самоубийство). Поне половината от зависимите са имали подобни мисли, но по-лошото е, че около 20 % от тях са правили и реален опит за самоубийство. За съжаление доста от тях и успешни.

Ако ваш близък е зависим – побързайте! Не чакайте да стане твърде късно! Чувството за вина може да го погуби!

Полезни връзки

Възможност за индивидуална работа, а при желание – сформиране на група за работа със зависими от хазарта.

Полезни връзки:

Национална линия за зависими от алкохол, наркотици и хазарт

Тест за оценка на пристрастеността към хазартните игри

Инвентаризация на средствата

Първата стъпка в трудното пътуване към „вече не залагам“, всъщност е да видите със собствените си очи измеренията на случващото се. Обичайно всички зависими казват „Аз знам колко съм изгубил – спомням си всичко!“, но когато ги помоля да направят тази простичка инвентаризация на средствата… нещата малко се променят. В нея ясно се вижда точната ситуация във финансово отношение.

Не се бавете и започнете от тази стъпка!

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВАТА изтеглете от ТУК.