Хазартът

„Хазартът“ като гост в душата – или двете лица на хазартно 
зависимия

Със сигурност профилът, който ще ви опиша, ще ви се стори познат. Той е най-добрият човек, когото познавате. Няма ситуация, в която да сте го молили за помощ и да не се е отзовал. Работи много и почти няма време за нищо. Изкарва много пари. Околните се чудят защо не се облича по-добре или поне да вложи тези пари някъде… но не. Той продължава да работи до пълно изтощение и в същото време е най-добрият в сферата, в която работи. Но той, същият този добър и отзивчив човек, който дори не чака да му върнат пари взети назаем и ги забравя… ТОЙ всяка вечер е в казиното и всичко, което изкара потъва там.

Познахте ли го? Типичният профил на хазартно зависима личност. Не, хазартно зависимите не са лоши хора. Напротив! Те са много добри за околните и много лоши за себе си! Те искат да помагат, да носят на гръб проблемите на всички хора наоколо и да решават всички чужди проблеми, но не и своите собствени, защото най-големият страх, който имат е от това да се вгледат в душата си.

НЕЯ също ще я познаете – тя има същите характеристики като него. И е кротка, и е добра, и е весела, и е душата на компанията, и работи много, и помага на всички, но и тя щом се прибере вечер и легне в леглото си, нечакан и невикан, уродлив гост влиза в ума й, разбърква мислите й и тя губи себе си, събужда се за живот хазартната й зависимост и тя тръгва с нея под ръка, влиза в казиното и губи всичко, което е изкарала, най-вече всички положителни оценки за поведението й, събирани в последните дни. И пак най-страшното не е неканеният гост в главата й, който я тласка към саморазрушение, а огледалото на душата й, което остава скрито зад тежко покривало.

Така изглежда животът на хазартно зависимите – двойствен живот. Един пред хората, а друг пред себе си, един за пример и един за срам (а срама е напълно излишен, но…). Не се поддавайте на срама, на страха и на грозното чудовище, което ви дърпа към себе си! Потърсете помощ ДНЕС! Аз съм тук и ще ви подам ръка! Доверете ми се!